Genel

II-Ev işi, Çocuk, Eş Üçgeninde Annenin Yanılgıları

Sitemiz takipçilerinden bir annenin sorusuna cevap olarak "Ev işi, Çocuk, Eş Üçgeninde Annenin Duyguları" diye bir yazıyla başlamıştık. Bu yazıda da, aynı soruya cevap arama bağlamında annelerin yanılgılarından bahs etmek istiyorum.Annelerin en önemli yanılgısı olduğunu düşündüğüm şeyden başlayayım. Çocukla geçirdiğimiz zamanı yanlış kategorize ediyoruz. Çocukla kaliteli zaman geçirmek ayrı bir iş, çocuğu beslemek, uyutmak, yıkamak,