Genel

Doğum İçin Okunacak Dualar


Doğum yapmadım ya da doğuma girmiyorum merak etmeyin 🙂

Bugün doktor çağırmış olmasına rağmen hastaneye gitmedim ve beklemeye karar verdim.

Doğum için okunacak duaların bir çok gebeye de faydası dokunur diye paylaşayım dedim.

Dua eden adam anlar ki: “Birisi var; onun hâtırât-ı kalbini işitir, herşeye eli yetişir, her bir arzusunu yerine getirebilir, aczine merhamet eder, fakrına meded eder.”

İşte ey âciz insan ve ey fakir beşer! Dua gibi hazine-i rahmetin anahtarı ve tükenmez bir kuvvetin medârı olan bir vesileyi elden bırakma, ona yapış, â’lâ-yı illiyyîn-i insâniyete çık. (Sözler)

İnsana şuur veriyor dua. Herşeye gücü yeten yüce Varlık hakkında bir şuur..

Hem O’nunla aranda duygusal bir yakınlık sağlıyor dua.

Kendi küçüklüğünü, muhtaçlığını hissediyorsun.

Sonra bu dünyaya geliş amacımız olan ibadet etmek ve sığınmak hallerini çok içtenlikle yaşamış oluyoruz dua ederken.

Ve acıları, sıkıntıları karşılarken bize büyük bir kuvvet oluyor.

Doğum sancısı, hastalık ağrısı, maddi manevi her nevi sıkıntıda “Bunun bütün yükünü sen kaldıramazsın, yük senin üzerine yüklenmiş zannetme. Bundan kurtulmak için güçlü bir merciden medet iste, kaldıramayacağın yüklerin altında ezilme” diyor dua.

………………………………………………………………………………….

Fazla uzatmadan okunabilecek dualara geçeyim:

– Hamilelik süresince, doğum yaklaştığında ve özellikle doğum sancısı çekerken “İnşikak Suresi” okumak (Özellikle bebeğin kafa gelişiyle değil makattan geldiğinde dönmesi için çok okunabilir. Tabi doktor sezeryan için ikna edivermezse)

…………………………………………………………………………………..

– Peygamberimiz (ASM) şöyle tavsiye buyurmuştur:

Doğum yapacak hanımın sıhhat ve kolaylıkla doğumunu yapması niyetiyle, Önce Âyete’l-Kürsî okunur, sonra (Felâk ve Nâs) sûreleri okunur. Bunlardan sonra da şu âyet okunur:

İnne rabbekümüllahüllezi halekas semavati vel erda fi sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasisev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemin. (Araf 54)

Anlamı:


Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah’tır. Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de (yalnızca) O’nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir.

………………………………………………………………………………….

– Sancı ve ıkınma esnasında “Sümmessebile yesserah” (Abese Suresi, 20) ayetini okumak

Anlamı:

Sonra yolu ona kolaylaştırdı.
……………………………………………………………………………………….

– Ferahlamak için İnşirah suresi okumak

………………………………………………………………………………………

– Rabbie yessir duasını okumak.

Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr.

Anlamı:

Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla tamamla!

………………………………………………………………………………………….

Sadece bu dualar okunacak diye birşey elbette yok. İçten geldiği gibi dua etmeli. Aklımıza gelen başka Kuran ayetleriyle de dua edebiliriz:

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

Anlamı:

Âlî ve Azîm olan Allah’tan başka güç ve kuvvet verecek yoktur.

* * *

Hasbiyallahu La İlahe İlla Hüve Aleyhi Tevekkeltü ve Hüve Rabbül Arşil Azim. (Tevbe, 129).

Anlamı:

Allah bana yeter, O’ndan başka ilah yoktur. Ben yalnız O’na dayanırım. Çünkü O, büyük Arş’ın, muazzam hükümranlığın sahibidir.

* * *

Hasbünallahu ve ni’mel Vekil (Al-i İmran, 173)

Anlamı:

Allah bize yeter. O ne güzel vekîldir!

Bunlar da hoşunuza gidebilir...